Privacybeleid

Privacybeleid voor de website https://motorsminiatures.be

I/ Doel van het privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de website https://motorsminiatures.be, eigendom van en beheerd door Motors Miniatures, te informeren over het volgende:
De persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld
Het gebruik van deze gegevens
Toegang tot deze gegevens
De rechten van gebruikers van de website
Beleid voor het gebruik van cookies
Dit beleid inzake vertrouwelijkheid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de website https://motorsminiatures.be.

 

II/ Toepasselijk recht

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende regels:

Persoonsgegevens worden :

op een rechtmatige en transparante manier verwerkt ;

verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. In overeenstemming met artikel 89, lid 1 van de GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;

adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze worden verzameld;

worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die toereikend is voor de verwerking;

worden verwerkt op een manier die de veiligheid van de gegevens garandeert, inclusief met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, ongeacht of dit per ongeluk of opzettelijk gebeurt.

De verwerking van de verzamelde gegevens is alleen rechtmatig als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar gegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke, Motors Miniatures, is onderworpen.

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Motors Miniatures.

Verwerking is noodzakelijk met het oog op de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.

 

 

III/ Toestemming

 

Door de website https://motorsminiatures.be te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met :

Alle voorwaarden in dit privacybeleid;

Het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens die in dit privacybeleid worden genoemd.

 

 

IV/ Verzamelde persoonlijke gegevens

 

Tijdens het surfen op de website https://motorsminiatures.be worden verschillende persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld.

De volgende gegevens worden automatisch verzameld:

1. het land waar de bezoeker vandaan komt

2. de bezochte pagina's op https://motorsminiatures.be

De volgende gegevens worden niet automatisch verzameld:

Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel leeftijd.

Deze gegevens worden verzameld voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken.

Er worden geen aanvullende gegevens verzameld zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 

 

V/ Gegevensverwerking

 

Persoonlijke gegevens die op de website https://motorsminiatures.be worden verzameld, worden alleen verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid en/of op de betreffende pagina's van de website worden vermeld. De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ze worden gebruikt om bestellingen te verwerken en om e-mails of nieuwsbrieven te versturen.

 

 

VI/ Delen van verzamelde persoonlijke gegevens

 

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld:

Als Motors Miniatures daartoe wettelijk verplicht is

Als de informatie nodig is voor een juridische procedure

Om de wettelijke rechten van Motors Miniatures te beschermen.

Anders dan zoals uiteengezet in dit beleid, zal persoonlijke informatie onder geen enkele omstandigheid worden onthuld of gedeeld met derden.

 

 

VII/ Opslag en bescherming van persoonlijke gegevens

 

Motors Miniatures bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Om deze gegevens te beschermen, implementeren wij de volgende maatregelen:

-Het beheren van de toegang tot persoonlijke gegevens -Het implementeren van een encryptiesysteem -Het opslaan van gegevens op een betrouwbaar medium.

-Updaten van het besturingssysteem, de firewall en antivirussoftware.

 

 

VIII/ Gebruikersrechten

 

In overeenstemming met hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD hebben gebruikers van de website https://motorsminiatures.be de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

Recht op toegang

Recht op rectificatie

Recht op verwijdering

Recht op beperking van de verwerking

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op bezwaar

Om een van deze rechten uit te oefenen, uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kunt u contact opnemen met de manager van Motors Miniatures via :

contact@motorsminiatures.be

 

 

IX/ Cookiebeleid

 

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Deze cookie stelt ons in staat om de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen om zo een betere gebruikerservaring te kunnen bieden.

De website van Motors Miniatures gebruikt de volgende cookies:

_ga, de cookie die wordt gebruikt door Google Analytics. Het doel hiervan is om informatie te verzamelen over de herkomst van de bezoeker (land) en de pagina's die door deze gebruiker op de website https://www.motorsminiatures.be zijn bezocht. Hierdoor kunnen we een betere site-ervaring bieden aan volgende gebruikers.

In overeenstemming met de RGPD kunt u ervoor kiezen om te worden gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt, of om de overdracht van cookies door de site volledig uit te schakelen.

 

 

X/ Wijzigingen in het vertrouwelijkheidsbeleid

 

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons beheer van persoonsgegevens te weerspiegelen, kan dit privacybeleid van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

 

 

XI/ Contact

 

contact@motorsminiatures.be - +32 (0) 471 59 92 94 (alleen in het Frans)